La vinculació

CONDUÏT PER LAURA PONT
MÔDULI
Les relacions primerenques. El nen/la nena interior. (2-3-4 febrer 2025)
MÔDULII
De la fusió al desaferrament. (15-16-17 marc 2025)
MÔDUL III
El cicle gestalt de les necesitats. Els comiats. (12-13-14 abril 2025)

Comparteix