Micaela Salvador

Llicenciada en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig iniciar-me en el món de la psicoteràpia a través del Màster en Teràpia Breu Estratègica.

De l’experiència professional en l’àmbit psicoeducatiu amb primera infància i famílies, vaig sentir la necessitat d’indagar i aprofundir en nous recursos envers l’educació i la criança, descobrint pedagogies centrades en la persona i especializant-me en l’acompanyament des de la criança conscient i respectuosa, mirada amb la que em sento profundament alineada per poder oferir un acompanyament a famílies davant dels reptes i dificultats en el desenvolupament dels seus fills i filles.

Soc terapèuta Gestalt i complemento la intervenció terapèutica a través de l’abordatge amb EMDR (sigles en anglés de Desensibilització i Reprocesament per Moviment Ocular) per treballar amb situacions d’impacte emocional, estrès agut i/o trauma.

Son ja més de deu anys de recorregut a través de procesos i formacions centrades en l’autoconeixement i el treball i revisió personal, procés que considero indispensable, i segueixo realitzant, per poder acompanyar de la manera més conscient i responsable possible.

Actualment estic disponible en consulta privada i col.laboro a l’equip d’Espai Kiona fent acompanyament en procesos terapèutics amb infants, adolescents i les seves famílies, i adults.

T’escolto.